2018-04-13

Rekrutacja

 • Uchwała nr 1B/2017/2018 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2019/2020 
 • Uchwała nr 2B/2017/2018 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020
 • Uchwała nr 3B/2017/2018 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020

 • Uchwała nr 3A/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 25.04.2017 r.w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 4A/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 25.04.2017 r.w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 5A/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 25.04.2017 r.w sprawie trybu i warunków rekrutacji na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

 • Uchwała nr 1B/2015/2016 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 31.05.2016 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 2B/2015/2016 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 31.05.2016 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 3B/2015/2016 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 31.05.2016 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018

 • Uchwała nr 9A/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 30.04.2015 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała nr 10A/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 30.04.2015 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała nr 11A/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 30.04.2015 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017

 • Uchwała nr 1A/2013/2014 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2013 r. w sprawie zmian w ofercie edukacyjnej WSFiP i wycofanie z oferty Uczelni specjalności:
 1. Zarządzanie jakością,
 2. Gospodarka turystyczna
 3. Logistyka w Hadlu i Transporcie,

 • Uchwała nr 1A/2012/2013 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2013 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015

 • Uchwała nr 14C/2011/2012 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 27.09.2012 r. w sprawie wygaszenia kierunku POLITOLOGIA w WSFiP
 • Uchwała nr 1B/2011/2012 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z dnia 18.05.2012 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014

Załączniki

  2018_Uchwała_1B_2017_2018.pdf 206,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_Uchwała_2B_2017_2018.pdf 207,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018_Uchwała_3B_2017_2018.pdf 200,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_Uchwała_1B_2015_2016.pdf 210 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_Uchwała_2B_2015_2016.pdf 208,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Uchwała_3A_2016_2017.pdf 36,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2016_Uchwała_3B_2015_2016.pdf 201,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Uchwała_4A_2016_2017.pdf 36,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_Uchwała_9A_2014_2015.pdf 145,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_Uchwała_10A_2014_2015.pdf 143,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2015_Uchwała_11A_2014_2015.pdf 120,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_Uchwała_1A_2013_2014.pdf 97,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012_Uchwała_1B_2011_2012.pdf 258,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012_Uchwała_14C_2011_2012.pdf 16,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2013_Uchwała_1A_2012_2013.pdf 66,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Uchwała_5A_2016_2017.pdf 33,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się