2018-04-14

Opłaty za studia

  • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2018/2019 obowiązuje od 01-06-2018 r. 
  • Aneks nr 1 do zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2018/2019 obowiązuje od 01-06-2018 r.
  • Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 01-06-2017r. 
  • Aneks nr 3 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 10-08-2017r.
  • Aneks nr 2 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 10-08-2017r.
  • Aneks nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Generalnego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w sprawie opłat obowiązujących studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje od 01-06-2017r.

Powyższe opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni: Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Student zobowiązany jest do zapłaty czesnego płatnego w czterech równych ratach, tj. do dnia 15 października (I rata), do dnia 15 grudnia (II rata), do dnia 15 marca (III rata) i do dnia 15 maja (IV rata) każdego roku akademickiego.

Załączniki

  Aneks_Nr_2_do_Zarza...Nr_1_2017.pdf 130,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks_Nr_3_do_Zarza...Nr_1_2017.pdf 130,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aneks_Nr_1_do_Zarza...Nr_1_2017.pdf 470,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie_1_201...2017_2018.pdf 469,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_Nr1_2018.pdf 567,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik_Nr2_do_za..._Nr1_2018.pdf 38,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się